• Телефон: +381 36 601 200

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ -03.07.2018.