• Телефон: +381 36 601 200

Одлука о давању у закуп јавне површине за постављање монтажних објеката и мобилијара - Снежник