• Телефон: +381 36 601 200

ОДЛУКA О ДАВАЊУ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И МОБИЛИЈАРА 26.05.2021.