• Телефон: +381 36 601 200

Обавештење поводом расписаног огласа Општине Врњачка Бања, објављеног у дневном листу ''Политика'' дана 12.04.2019.године, о отуђењу к.п.бр.503/17 КО Врњачка Бања,