• Телефон: +381 36 601 200

Обавештење о термину јавног надметања по огласу за давање у закуп пословног простора на кп.бр. 1125/5, 11 и 12 КО Врњачка Бања