• Телефон: +381 36 601 200

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за управљање неопасним отпадом бр.501-62/20 од 16.9.2020.