• Телефон: +381 36 601 200

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, НОСИОЦА ПРОЈЕКТА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. Београд, Таковска 10, Београд