• Телефон: +381 36 601 200

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, НОСИОЦА ПРОЈЕКТА "А1 СРБИЈА" Д.О.О. БЕОГРАД