• Телефон: +381 36 601 200

ОБАВЕШТЕЊЕ ЈАВНОСТИ ДА ЈЕ ОТПОЧЕО РАД НА ИЗРАДИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ КП. БР. 3707/10 КО ВРЊАЧКА БАЊА