• Телефон: +381 36 601 200

Јавни оглас за давање у закуп непокретности на кп.бр.3239/12 КО Ново Село