• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.1 НА КП.БР.1718/1 КО ВРАНЕШИ