• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП ДЕЛА БР.2 У ОБЈЕКТУ БР.2 НА КП.БР.1030/2 КО ПОДУНАВЦИ