• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УКЛАЊАЊЕ И ПОНОВНУ ИЗГРАДЊУ ВИЛЕ ''СПЛЕНДОР'' И ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛА ''СПЛЕНДОР'', У УЛ.ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА 13, НА К.П.БР. 610/1 К.О. ВРЊАЧКА БАЊА