• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ НА К.П.БР. 394/62 К.О. ВРЊАЧКА БАЊА