• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАНОВА БР.13 И 14 У ПОТКРОВЉУ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 394/25 К.О. ВРЊАЧКА БАЊА