• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУНКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА, НА К.П.БР. 3239/3 К.О. НОВО СЕЛО