• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НА локацији дубоки поток, К.П.БР. 248/10 И 248/11 к.О. ВРЊАЧКА БАЊА