• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ХОТЕЛ ''СЛАВИЈА'', НА К.П.БР. 695/4 И 680/3 К.О.ВРЊАЧКА БАЊА