• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ТЕРЕНА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ НА ПАХУЉИЦИ, НА К.П.БР. 1267/8 И 1261/51 К.О. ВРЊАЧКА БАЊА