• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА СТАЗА НА ДЕЛУ ЧАЈКИНОГ БРДА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ И ИЗГРАДЊУ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА, НА ДЕЛУ К.П.БР. 1049/2, 1053/1, 1051 И 831 К.О. ВРЊАЧКА БАЊА