• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ЕЛЕМЕНТИМА ПРЕПАРЦЕЛИЗАЦИЈЕ АПАРТ ХОТЕЛ-ВРЊАЧКА БАЊА НА КП.БР.1358/2 КО ВРЊАЧКА БАЊА