• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ХОТЕЛА ''ФОНТАНА'', НА К.П.БР. 605/, 605/12, 588/1, 588/3 К.О. ВРЊАЧКА БАЊА