• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА АПАРТ-ХОТЕЛА ''БОРЈАК'' НА К.П.БР. 1501/5 К.О. ВРЊАЧКА БАЊА