• Телефон: +381 36 601 200

Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга