• Телефон: +381 36 601 200

Акциони план расељавања за Сектор 2 Моравског коридора и његова израда је обавеза Републике Србије према Зајмодавцима