• Телефон: +381 36 601 200

Оглас о јавном надметању за давање у закуп површина јавне намене ради постављања монтажних објеката и опреме 27.07.2020.