• Телефон: +381 36 601 200

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини