• Телефон: +381 36 601 200

Награда најбољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“ за 2021. годину, по основу успеха у шк. 2020/21. години.