• Телефон: +381 36 601 200

КОНКУРС ЗА ФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У 2022. ГОДИНИ У ОКВИРУ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ