• Телефон: +381 36 601 200

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У 2021. ГОДИНИ