• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ – ФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ