• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ – ФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ