• Телефон: +381 36 601 200

Јавни позив за прикупљање понуда за инвестирање слободних средстава са консолидованог рачуна трезора Општине Врњачка Бања за 2023.годину