• Телефон: +381 36 601 200

Јавни позив за прикупљање понуда за инвестирање слободних средстава са консолидованог рачуна трезора општине Врњачка Бања у 2024.години