• Телефон: +381 36 601 200

Јавни позив за доделу средстава за награде и признања за постигнуте спортсе резултате у 2023. години