• Телефон: +381 36 601 200

Јавни позив за доделу бесповратне једнократне новчане помоћи привредним субјектима са седиштем или огранком регистрованим на територији општине Врњачка Бања за ублажавање негативних последица проузрок