• Телефон: +381 36 601 200

ЈАВНИ ОГЛАС за отуђење непокретности из јавне својине општине, кп.бр.1050/1 КО Врњачка Бања