• Телефон: +381 36 601 200

Јавна расправа о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Врњачка Бања за период 2023-2025