ПОЧЕТНА

О нама

Документа

е-Услуге

Актуелности

Привреда

Контакт

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Обрасци за преузимање
VB   Општина Врњачка Бања
званична презентација

Обрасци за преузимање

У наведеним табелама можете пронаћи све потребне обрасце у електронској форми као и упутство за попуњавање истих из надлежности ОУ Врњачка Бања.

#ОбразацУпутство
#ОбразацУпутство
1.

ЗАХТЕВ За приступ информацији од јавног значаја

Садржај

#ОбразацУпутство
#ОбразацУпутство
1. Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида Садржај
2. Захтев за признавање права на борачки додатак Садржај
3. Захтев за признавање права на додатак за негу

Садржај

4. Захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ Садржај
5. Захтев за признавање права на месечно новчано примање Садржај
6.

Захтев за признавање права на накнаду погребних трошкова

Садржај
7.

Захтев за признавање права на накнаду трошкова сахране умрлог носиоца Партизанске споменице 1941

Садржај
8.

Захтев за признавање права на накнаду за време незапослености

Садржај
9. Захтев за признавање права на ортопедска помагала Садржај
10.

Захтев за признавање права на ортопедски додатак

Садржај
11.

Захтев за признавање права на помоћ у случају смрти

Садржај
12.

Захтев за признавање права на помоћ у случају смрти

Садржај
13. Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду Садржај
14. Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу Садржај
15. Захтев за признавање права на путничко моторно возило Садржај
16. Захтев за признавање својства ратног војног инвалида Садржај
17.

Захтев за утврђивања новог процента војног инвалидитета јер су наступиле промене које су од утицаја на утврђено право

Садржај
18.

Захтев за издавање уверења

Садржај
19.

Захтев за издавање потврде о испуњености услова за коришћење паркинг места за инвалидна лица

Садржај
19.

Захтев за пресељење списа

Садржај

#ОбразацУпутство
#ОбразацУпутство
1. Захтев за исправку грешке у Књизи држављана Садржај
2. Захтев за исправку грешке у МКР Садржај
3. Захтев за исправку грешке у МКУ Садржај
4. Захтев за исправку грешке у МКВ Садржај
5. Захтев за накнадни упис у МКР  Садржај
6. Захтев за накнадни упис у МКУ  Садржај
7. Захтев за склапање брака преко пуномоћника Садржај
8. Захтев за склапање брака ван службених просторија без и са употребом службеног возила Садржај
9. Захтев за издавање извода из МКР   Садржај
10. Захтев за издавање извода из МКУ Садржај
11. Захтев за издавање извода из МКВ Садржај
12. Захтев за издавање преписа из архиве Садржај
13. Захтев за издавање уверења о држављанству Садржај
14. Захтев за коришћење скупштинске сале Садржај 
15. Захтев за промену личног имена Садржај
16. Захтев за упис, брисање, измену, допуну и исправку БС Садржај
17. Захтев за увид у архивирана акта Садржај
18. Захтев за увид у архивирана акта Садржај

 

#ОбразацУпутство
#ОбразацУпутство
1. Захтев за регистрацију и оверу реда вожње превозника у градском и приградском саобраћају Садржај
2. Захтев за издавање одобрења за кретање возила мимо прописаног режима саобраћаја у Врњачкој Бањи Садржај
3. Захтев за издавање посебног одобрења за кретање возила мимо прописаног режима саобраћаја у Врњачкој Бањи Садржај
4. Захтев за издавање решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања-предузетник Садржај
5. Захтев за издавање решења за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања за друго возило-предузетник Садржај
6. Захтев за продужетак решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања-предузетник Садржај
7. Захтев за издавање решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања за правна лица Садржај
8. Захтев за продужетак решења за обављање ауто-такси превоза на територији општине Врњачка Бања - за правна лица Садржај
9. Захтев за промену такси возача који обавља ауто-такси превоз путника на територији општине Врњачка Бања у статусу запосленог лица Садржај
10. Захтев за издавање решења за другог такси возача ради обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања у статусу запосленог лица Садржај
11. Захтев за промену такси возила у циљу обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања Садржај
12. Захтев за привремени прекид обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања Садржај
13. Захтев за престанак обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања Садржај
14.

Захтев за издавање решења такси возачу за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Врњачка Бања

Садржај

 

 

#ОбразацУпутство
#ОбразацУпутство
1. Захтев за признавање права на накнаду трошкова ужине детету које похађа ОШ или ППП, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
2. Захтев за признавање права на накнаду трошкова екскурзије детету које похађа ОШ или ППП и његовом пратиоцу, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
3. Захтев за признавање права на накнаду трошкова екскурзије и превоз сопственим возилом родитеља за дете које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.

 Садржај

4. Захтев за признавање права на накнаду трошкова екскурзије за дете које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
5. Захтев за признавање права на накнаду трошкова екскурзије за дете које похађа ОШ или ППП и његовог пратиоца, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
6. Захтев за признавање права на накнаду трошкова смештаја детета у ученичком дому и његовог превоза на повратној релацији до дома са пратиоцем, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
7. Захтев за признавање права на накнаду трошкова превоза детету које похађа ОШ или ППП, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
8. Захтев за признавање права родитељу на накнаду трошкова целодневног боравка детета у предшколској установи за текућу радну годину, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
9. Захтев за признавање права родитељу на накнаду трошкова целодневног боравка детета у предшколској установи за текућу радну годину, у складу са мишљењем Интерресорне комисије.  Садржај
10. Захтев за признавање права детету/ученику на неку од додатних подршки коју је предложила Интерресорна комисија, која није обухваћена посебним захтевом.  Садржај
11. Захтев за признавање права студенту на једнократну новчану помоћ, као помоћ породици у школовању даровите деце, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања.  Садржај
12. Захтев за признавање права ученику на једнократну новчану помоћ, као помоћ породици у школовању даровите деце, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања.  Садржај
13. Захтев за признавање права родитељу на накнаду трошкова опремања детета за полазак у први разред основне школе.  Садржај
14. Захтев за признавање права на делимично субвенционисање превоза ученику основе или средње школе, који путују због потребe додатног стицања знања и вештина или тренирања у спортском клубу на територији Општине, или на територији суседне општине Трстеник или Града Краљево.  Садржај
15. Захтев за признавање права на субвенционисање превоза детету које похађа обавезни припремни предшколски програм или основну школу на територији општине Врњачка Бања, које није у могућности да користи уговорени превоз код овлашћеног превозника за превоз на територији општине Врњачка Бања у текућој буџетској, а за текућу наставну годину, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања.  Садржај
16. Захтев за издавање уверења о висини просечног месечног прихода по члану домаћинства у сврху регулисања права на ученички или студентски дом, ученичку стипендију или студентски кредит. Изјава о члановима домаћинства за ученички или студентски дом.Уверење о месечном приходу породице за ученички или студентски дом.Изјава о члановима домаћинства за ученичку стипендију или студентски кредит - брошура конкурса Уверење за ученичку стипендију или студентски кредит - брошура конкурса Садржај
17. Захтев/Иницијатива комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене. Садржај
18. Захтев за стицање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.  Садржај

 

Географски положај

Општина Врњачка Бања смештена је у брдовитим пределима централне Србије, око 200 km југозападно од Београда. Територијално припада Рашком округу и граничи се са општинама Трстеник, Александровац и Градом Краљевом. Заузима површину од 239 km2 и има укупно 14 насеља. На подручју општине живи 27.332, а у самој Бањи око 16.000 становника.

Ово идилично место налази се на раскрсници важних саобраћајница и има добре друмске и железничке везе са градовима: Београд, Ниш, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Чачак, Ужице и Нови Сад. Клима је умерено-континентална са умерено топлим летима и умерено хладним зимама.